Darbuotojai

Lopšelyje-darželyje dirba  iš viso 14 darbuotojų:

 

Direktorius – 1

Ūkvedė – sandėlininkė – 1

Sveikatos priežiūros specialistas – 1

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai – 3

Meninio ugdymo pedagogas – 1

Lietuvių kalbos mokytoja – 1

Aptarnaujančio personalo darbuotojai – 6.