Vizija, misija, vertybės

Vizija, misija, vertybės

MISIJA:

Tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų prigimtinius, socialinius, pažintinius, saviraiškos poreikius; įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudaryti sąlygas, užtikrinančias vaikų saugumą ir raidą.

VIZIJA:

Lopšelis – darželis glaudžiai bendradarbiaus su šeima bei kitomis institucijomis, visapusiškai ugdys 1,5 – 6 m. vaiką, atskleidžiant jo asmenines savybes, ugdymą sies su tautos papročiais ir tradicijomis, didins edukacinę šeimos kultūrą.

FILOSOFIJA:

,,Dėl vaiko ir vardan vaiko“