SKELBIMAS DĖL REORGANIZACIJOS

SKELBIMAS APIE ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO  REORGANIZACIJĄ, PRIJUNGIANT JĮ PRIE ŠALČININKŲ R. DIEVENIŠKIŲ ADOMO MICKEVIČIAUS  GIMNAZIJOS

2022-05-09

Informuojame, kad Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-861 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti  Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelį-darželį“ nutarta skelbti Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelio – darželio reorganizavimo prijungimo būdu prie Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos sąlygų aprašą.

Reorganizavime dalyvauja Šalčininkų rajono savivaldybės įstaigos (apie įstaigas duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre):

reorganizuojamas juridinis asmuo – Šalčininkų r. Dieveniškių  lopšelis – darželis, kodas 191409470, buveinė – Naujoji g. 11, Dieveniškės, LT-17138, Šalčininkų r. , – pasibaigiantis juridinis asmuo;

reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazija, kodas 191416479, buveinė – Geranionų g, 32, Dieveniškės., LT-17138, Šalčininkų rajonas  – tęsiantis

Šalčininkų r. Dieveniškių  lopšelio – darželio teisės ir pareigos nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pereina Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijai, –  kurios pavadinimas po reorganizavimo nesikeis.

                      Su parengtu biudžetinių įstaigų Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos ir Šalčininkų r. Dieveniškių  lopšelio – darželio reorganizavimo sąlygų aprašu ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais galima susipažinti Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos buveinėje: Geranionų g, 32, Dieveniškės, LT-17138, Šalčininkų rajonas, Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelio – darželio buveinėje: Naujoji g. 11, Dieveniškės, LT-17138, Šalčininkų r. nuo šio skelbimo paskelbimo dienos, darbo dienomis, nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Taip pat informaciją galima rasti minėtų biudžetinių įstaigų interneto svetainėse: http://www.dieveniskes.salcininkai.lm.lt  ir http://www.dieveniskiuld.salcininkai.lm.lt 

Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos direktorė     Danuta Anichovskaja

Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelio – darželio direktorė Irena Mackevič

Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelio-darželio reorganizavimo sąlygų aprašas

CENTRALIZUOTAS VAIKŲ PRIEMIMAS Į ŠALČININKŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGAS

GERBIAMI TĖVELIAI,
INFORMUOJAME, kad prašymus į Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelį-darželį nuo š. m. kovo 1 d. galima teikti per Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinę svetainę http://svietimas.salcininkai.lt/– čia rasite priėmimo tvarkos aprašą ir kitą naudingą informaciją.

Teikiant prašymus per internetinę svetainę http://svietimas.salcininkai.lt/ yra reikalingas prisijungimas prie Elektroninių valdžios vartų (t. y. reikalingas mobilus parašas, elektroninė bankininkystė, Registrų centro sertifikuota USB laikmena ar kt.). Prašymo būseną tėvai (globėjai) gali sekti prisijungę prie internetinės svetainės paskyros. Apie su prašymu susijusius įvykius tėvai (globėjai) bus informuojami pagal pasirinktą informavimo būdą.

Jeigu tėvai neturi galimybių prašymo užregistruoti elektroniniu būdu, prašymus gali teikti ir fiziškai Dieveniškių lopšelyje-darželyje.

Pagrindinis prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d.;

į neformaliojo vaikų švietimo mokyklas nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d.

Po nurodytų terminų organizuojamas pavienis prašymų priėmimas į laisvas vietas grupėse/klasėse.

Už priėmimą įstaigoje atsakingi asmenys ir jų kontaktai pasiteirauti:

Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelio-darželio direktorė

Irena Mackevič

Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelio-darželio direktorė

Tel. (8-380) 54 273

el.paštas dieveniskiudarzelis@gmail.com

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INFORMACIJA VISUOMENEI

Lietuvos Respublikos Ministerija interneto svetainėje adresu:

http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-visuomenei

skelbia naujienas, rekomendacijas, schemas, algoritmus ir kitą aktualią informaciją. Rekomendacijos, schemos ir algoritmai ir kita aktuali informacija yra nuolat atnaujinama ir tobulinama, atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas, todėl siūlome naudotis tik naujausiomis patikslintomis ir papildytomis rekomendacijomis, schemomis, algoritmais ir kita aktualia informacija. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, atliekant papildymus ir patobulinimus, nurodoma data ir versija.

REKOMENDACIJOS

Rekomendacijos del ranku higienos

Rekomendacijos dėl vaistų ir MPP įsigijimo neišvykus iš namų

rekomendacijos del asmeniniu svenciu organizavimo karantino metu

Informacija dėl koronaviruso

Patikima informacija yra skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos čia: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Kiekvieną dieną informacija atnaujinama Užkrečiamų ligų ir AIDS centro yra čia: http://www.ulac.lt/

ŠMSM puslapyje nuo šiandien pradėjo veikti aktuali nuoroda: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso